DISSENYO FARMÀCIA

El Projecte és la primera fase. Mesurem la Farmàcia, tenim una reunió per a conèixer al Farmaceutico, per a saber que necessita, conèixer les seves Idees i els seus problemes actuals. D’altra banda estudiem l’Entorn i les possibilitats de la Farmàcia.
Una vegada tenim tota la informació, els dissenyadors desenvolupen el projecte tenint com a prioritats: el Disseny, que l’Equip de la Farmàcia se senti comodo i sigui efectiu per a treballar en el nou espai, que el Client final aquest agusto, trobi el que cerca i vulgui tornar.

REFORMA O OBRA

En cas que el Projecte necessiti la realització d’Obra, tenim un equip que coneix les necessitats de les farmàcies i gràcies a això les obres es realitzen en el menor temps possible, complint terminis i amb una gran qualitat.

Les obres tenen tres pilars fonamentals en el cas de les farmàcies:
1.- Compliment de Terminis establerts és bàsic per a la Farmàcia.
2.- La Qualitat dels elements que s’utilitzen. Hi ha en alguns elements on es poden utilitzar materials més bàsics, però hi ha en uns altres on no és convenient, ja que et pot generar molts problemes futurs.
3.- La previsió a Futur de possibles Nous Serveis o Canvis. És important preveer aquests Canvis per a evitar haver de fer intervencions futures.

BRANDING O IMATGE DE MARCA

El Branding és el conjunt d’accions que es duen a terme tant de forma planificada com no, per a crear una Imatge de Marca.
La Marca de la Farmàcia Genera una millor experiència en el Client final.. Gràcies a això s’incrementa la possibilitat de Retorn i s’aconsegueix una major Confiança.
En Intnova et dissenyem una marca i la integrem en la imatge de farmàcia i en els accessoris (bosses, bates, bolis….)

GESTIÓ PER CATEGORIAS

La Gestion per Categorias, és l’organització de Productes dins de l’espai de la Farmàcia de manera que s’ajudi al client en el Procés de compra. L’Objectiu principal en la Farmàcia és que el Client compri.
Quan un Client aquesta davant una estanteria plena de producte, hem de facilitar al màxim la presa de decisió de compra. En Intnova fem el repartiment de les diferents categorias de productes i formem al Farmaceutico i al seu equip, per a saber aplicar una lògica a l’hora de col·locar el producte.

SERVEIS POSTVENDA

Una vegada el projecte aquesta acabat, acompanyem al client amb qualsevol problema que pugui tenir, responem de manera immediata, i buscant solucions.

FINANÇAMENT

Reformar la farmàcia i transformar-la, porta molt Beneficis: Major Rendibilitat d’aquesta, millor Ambient de Treball, més Fidelització dels clients…

Però també porta amb si una Inversió.
Intnova t’ho posa fàcil per a realitzar els pagaments.